logo
Záměr 3,5 MB
 Podání

 Informace
 z města

Petice

Facebook

Email

Transparentní účetAktuálně ke stažení: 25.6.2020 - Krajský úřad: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Umístěno do 10.7.2020 také na www.musobeslav.cz/urad/e-uredni-deska/zahajeni-zjistovaciho-rizeni-1730.html

Dokument 25.6.2020 vydal KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení IPPC a EIA a jmenuje se Z Á V Ě R Z J I Š Ť O V A C Í H O Ř Í Z E N Í podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).


S průmyslovou zónou v Soběslavi nesouhlasí do 24.6.2020 cca 1800 občanů

Na konci května vznikla petice proti Průmyslové zóně v Soběslavi podle záměru JHC938. Nejen díky petičnímu výboru ve složení Miloš Bučinský, Martin Kákona, Zdeněk Kozlíček, Petr Maté – Chlebov, Pavel Plát, Gabriela Pospíšilová - Chlebov, Pavla Srncová, Zdeněk Vedral a Jan Žid, ale i desítkám dobrovolníků, se nám podařilo oslovit velkou část soběslavské veřejnosti i okolních vesnic.

Do 11. června bylo rovněž možné posílat své připomínky k záměru na krajský úřad. Přes naše sběrné místo jsme jich shromáždili přes 40 a ty pak hromadně předali Krajskému úřadu. Prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Vítězslava Dohnala předložili hlavní připomínku Ing. Pavel Plát, Ing .Gabriela Pospíšilová, Lucie Máteová a Petr Máté, kteří bydlí v blízkosti plánované zóny. Ti nesouhlasí s předloženým záměrem, trvají však na smysluplné výstavbě, která by měla nějaký konkrétní a určitelný pozitivní přínos pro město Soběslav. Záměr v takto zpracované podobě považují za zcela neúnosný a neakceptovatelný. Rovněž upozorňují na to, že projekt zcela postrádá jakoukoliv konkrétní vizi budoucí činnosti. Podatelé se domnívají, že cílem je pouze vybudování obrovských hal, aniž by investor dále domýšlel, co s nimi bude dál. Součástí připomínek jsou i názory odborníků, mimo jiné klimatologa RNDr. Aleše Fardy, Ph.D, který varuje před vznikem obřího tepelného ostrova

Za 14 dní existence petice jsme nasbírali celkem 1643 podpisů. Nejúspěšnější jsme byli v Chlebově, kterého by se stavba dotkla nejvíce. Zde svůj hlas k petici připojilo 113 občanů. Petiční archy jsme předali Krajskému úřadu spolu s připomínkami, ale podpisy sbíráme dál. Svůj hlas k petici můžete připojit na těchto místech:

Petice ke stažení zde


Budeme rádi za Vaše příspěvky.   Číslo transparentního účtu je: 2801831014/2010.