Jak šel čas

19. července 2021 – Starosta Ing. Bláha se vyjadřuje pro server iDNES, že podpisové archy budou pravděpodobně v pořádku. Spolek Naše Soběslav v rámci zákonné lhůty neobdržel od města žádné připomínky.

2. června 2021 – Spolek naše Soběslav předává podpisové archy společně s otázkami referenda městskému úřadu.

23. června 2021 – Zastupitelé jednají o návrhu Jana Černého (Piráti pro Soběslav), který navrhuje vyhlášení referenda o průmyslové zóně. Návrh je zamítnut.

Spolek naše Soběslav oznamuje zastupitelům, že má k dispozici dostatek podpisů k vyhlášení referenda a vyzývá zastupitele k diskuzi o otázkách.

Z výboru pro rozvoj průmyslové zóny odstupuje předseda Jaroslav Himpan a je nahrazen Michalem Turkem. Novou předsedkyní výboru se stává Alena Krejčová.

Výbor pro rozvoj průmyslové zóny oznamuje, že nachází shodu se společností Exprin na většině projednávaných bodů. O dalších probíhá jednání.

26. května 2021 – Zástupci spolku Naše Soběslav z. s. připravující referendum se schází s výborem pro rozvoj průmyslové zóny

24. května 2021 – Rezignace předsedy spolku Naše Soběslav z. s. Pavla Pláta z výboru pro rozvoj průmyslové zóny

21. května 2021 – Výbor pro rozvoj průmyslové zóny vydává leták informující o činnosti výboru

9. května 2021 – Spolek Naše Soběslav zahajuje sběr podpisů pro referendum o průmyslové zóně.

28. dubna 2021 – Zastupitelstvo města Soběslavi pověřuje výbor pro rozvoj průmyslové zóny k přípravě smlouvy o podmínkách výstavby se společností Exprin a zadává vypracování změny územního plánu, která přinesou regulativa pro průmyslovou zónu.

21. dubna 2021 – Výbor pro rozvoj průmyslové zóny se schází se zastupiteli

7. dubna 2021 – Spolek Naše Soběslav v rozhovoru pro Týdeník Táborsko oznamuje, že požaduje referendum

3. února 2021 – Zastupitelstvo města Soběslavi schvaluje obsazení výboru pro rozvoj průmyslové zóny v Soběslavi, který bude komunikovat s developerem. Obsazení výboru je následující:

  • Jaroslav Himpan (předseda)
  • Mgr. Alena Krejčová
  • Ing. Petr Hejný
  • Ing. Jan Podlaha
  • Ing. Lukáš Slabý
  • Tomáš Šena
  • Ing. Pavel Plát

3. února 2021 – Zástupci developera poprvé přijeli na zastupitelstvo představit další verzi průmyslové zóny

29. ledna 2021 – Vydáváme pátý leták s lednovými novinkami a pozvánkou na únorové zastupitelstvo, na kterém bude prezentace společnosti Exprin.

8. ledna 2021 – Developer, společnost Exprin, informuje, že na únorovém zastupitelstvu představí upravený záměr průmyslové zóny.

19. prosince 2020Vznik spolku „Naše Soběslav“, který navazuje na činnost petičního výboru. Předsedou se stává Pavel Plát, místopředsedy pak Zdeněk Rux, Miloš Bučinský a Gabriela Pospíšilová. Spolek má rovněž nový transparentní účet.

18. prosince 2020 – Členové petičního výboru jednají v Českých Budějovicích s krajským hejtmanem Martinem Kubou.

16. prosince 2020 – Zastupitelstvo města Soběslavi se rozhoduje zřídit výbor pro rozvoj průmyslové zóny. Výbor bude zvolen na příštím jednání zastupitelstva.

15. prosince 2020 – Spolek naše Soběslav představuje oponentní posudek k dokumentu „Možnosti regulace výstavby v průmyslové zóně“. Posudek vypracovaný advokátní kanceláří Dohnal a Bernard říká, že možné riziko náhrad investora je minimální.

11. prosince 2020 – Vydáváme čtvrtý leták, tentokráte obsahuje naše požadavky na průmyslovou zónu a informuje o neúspěšných jednáních petičního výboru s radou města.

20. listopadu 2020 – Rada města ukončuje jednání s petičním výborem. Nedošlo ke shodě v regulativech průmyslové zóny.

7. října 2020 – Rada města vypořádala petici. Nesouhlasí s námi požadovanou stavební uzávěrou.

23. září 2020 – Zastupitelstvo města Soběslavi schvaluje některé z požadavků petice. Je přislíbeno obnovení jednání mezi petičním výborem a radou města.

18. září 2020 – Vydáváme další leták k průmyslové zóně, který obsahuje odpovědi zastupitelů na naše otázky.

7. září 2020 – Petiční výbor žádá zastupitelstvo o zaujetí svého stanoviska k petici.

10. srpna 2020 – Schůzka petičního výboru, rady města a investora (zápis ze schůzky) a schůzky petičního výboru s radou města (zápis ze schůzky). Na schůzce jsme představili vize petičního výboru.

21. července 2020 – Schůzka petičního výboru a rady města. (zápis ze schůzky)

10. července 2020 – Dopis Petra Prokopa (společnost Exprin Property) zastupitelům města Soběslavi. Společnost Exprin rovněž představila webové stránky průmyslové zóny  www.pzsobeslav.cz.

7. července 2020 – Schůzka členů petičního výboru se zástupcem investora (Milan Hulínský, Petr Prokop, Pavel Zubatý a René Skalický. (zápis ze schůzky)

3. července 2020 – Vytvoření transparentního účtu petičního výboru (link)

26. června 2020 – Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení Jihočeského kraje. (link)

Nová dokumentace bude muset být zpracována s důrazem na následující oblasti:
➢ prověřit variantní řešení s menším dopadem na zemědělský půdní fond a krajinný ráz
➢ prověřit komplexní řešení likvidace srážkových vod z celého řešeného území s ohledem na kapacitu malé vodní nádrže společnosti Rašelina a.s. Soběslav a s ohledem na svedení dešťových vody z areálu a skladovacích ploch této společnosti a dešťové vody z části ulice Na Pískách do této nádrže, včetně posouzení dostatečné kapacity kanalizace odvádějící vody z malé vodní nádrže společnosti Rašelina a.s. Soběslav.
➢ posoudit dostatečnou kapacitu navrhovaných suchých poldrů
➢ prověřit dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod Soběslav
➢ prověřit možnost využití srážkových vod k zalévání výsadeb v areálu
➢ řešit problematiku tepelného sálání zastavěných ploch, např. pomocí tzv. zelených střech či speciálních nátěrů
➢ prověřit způsob dopravního napojení průmyslové zóny z hlediska kapacity a bezpečnosti
➢ přepracovat hlukovou studii a prokázat, že provozovatelé záměru budou plnit povinnosti provozovatelů zdrojů hluku stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
➢ prodloužit dobu povýsadbové péče
➢ dále je potřeba v dokumentaci zohlednit či vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

24. června 2020 – Zastupitelstvo města Soběslav a předání starostovi města Soběslav petičního archu s více jak 1800 podpisy naším petičním výborem. Zastupitelstvo města schválilo pověření rady města k jednání s petičním výborem.

21. června 2020 – Počet podpisů na petici dosáhl 1700.

12. června 2020 – Počet podpisů na petici dosáhl 1600 (link).

11. června 2020 – Ukončení příjímání připomínek veřejnosti i odborníků k záměru průmyslové zóny Soběslav. Své připomínky poslali: Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, MÚ  Soběslav – odbor životního prostředí, MÚ Soběslav – odbor výstavby, Ministerstvo ŽP – odbor výkonu státní zprávy, sdružení Calla, obec Mezná a 56 vyjádření veřejnosti včetně vyjádření s peticí s 1643 podpisy. Videozáznam z jednání je k vidění na Youtube.

8. června 2020 – Vytvoření letáku o petiční zóně naším petičním výborem.

5. června 2020 – Vytvoření univerzálního formuláře pro připomínky občanů naším petičním výborem. (link)

2. června 2020 – Vytvoření webových stránek petičního výboru pz.sobeslav.cz.

30. května 2020 – Petici proti průmyslové zóně podepsalo v Chlebově 101 ze 103 petičním výborem oslovených občanů. Další podepsali později.

26. května 2020 – Vznik petičního výboru, vytvoření petice proti průmyslové zóně a otevření petičních míst v Soběslavi.

24. května 2020 – Výloha v reklamce PETR informuje o průmyslové zóně. Součástí je i krabicový model průmyslové zóny.

22. května 2020 – První zmínka o průmyslové zóně na webu města Soběslav. (link)

21. května 2020 – Vznik Facebookové skupiny Průmyslová zóna Soběslav – PETICE.

20. května 2020 – Piráti pro Soběslav informují na své webové stránce o možném vzniku překladiště v Soběslavi. (link)

12. května 2020 – Zveřejnění záměru Průmyslové zóny Soběslav na webových stránkách krajského úřadu. (link)

21. června 2017 – Změna č. 1 územního plánu města Soběslav, ve kterém je lokalita mezi Soběslaví a dálnicí odsouhlasena ke stavbě průmyslové zóny (zápis).

19. dubna 2017 – Prodej městských pozemků zastupitelstvem společnosti Dividend Plus s.r.o. a první zmínka o možné výstavbě velkého logistického centra. (zápis)