Petiční výbor

Členy petičního výboru jsou:

  • Bc. Miloš Bučinský, Soběslav
  • Ing. Martin Kákona, Soběslav
  • Mgr. Zdeněk Kozlíček, Soběslav
  • Petr Maté, Chlebov
  • Ing. Pavel Plát, Soběslav
  • Ing. Gabriela Pospíšilová,  Soběslav
  • Pavla Srncová, Soběslav
  • Zdeněk Vedral, Soběslav
  • Mgr. Jan Žid, Soběslav

Petiční výbor můžete kontaktovat na emailové adrese pz.sobeslav@gmail.com