Soud rozhodl: Návrh na konání místního referenda nemá nedostatky

Vážení spoluobčané,

Rádi bychom Vás informovali o aktuálním vývoji kolem průmyslové zóny a činnosti spolku Naše Soběslav.

Mnoho z Vás jistě zaregistrovalo a zároveň svým podpisem podpořilo žádost o vyhlášení referenda o průmyslové zóně, které proběhlo v období před prázdninami. V něm jej svým podpisem podpořilo 1225 obyvatel Soběslavi, Chlebova a Nedvědic. Zájem podepsat petici projevil zhruba dvojnásobek občanů, do referenda se však mohli zapojit pouze občané výše zmíněných obcí. Druhého července jsme podpisové archy předali městskému úřadu.

Po čtrnácti dnech jsme od města Soběslav dostali vyjádření, že náš návrh na vyhlášení referenda “neobsahuje případné budoucí náhrady ze strany města a je potřeba tyto náhrady doplnit”. Situaci jsme konzultovali s právní kanceláří Dohnal & Bernard, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a dospěli jsme k názoru, že necháme rozhodnutí na soudu.

Město Soběslav soudu předalo argumenty, ve kterých trvá na tom, že náš návrh neobsahuje dostatečně odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrad z rozpočtu města. 

Krajský soud v Českých Budějovicích argumenty obou stran posoudil a dal za pravdu nám – návrh na konání místního referenda nemá nedostatky.

Pokračovat ve čtení →

iDNES o průmyslové zóně

Zpravodajský server iDNES.cz přináší aktuální informace kolem průmyslové zóny. Jedna z nejzásadnějších otázek teď zní: Bude na podzim referendum? Náš spolek posbíral více než 1200 podpisů, které jsme 2. července odevzdali na městský úřad. Ten měl 15 dní na to, aby ověřil podpisy i samotný návrh referenda a shledal případné nedostatky. Do dnešního dne nebyla našemu spolku doručena odpověď.
Pro iDNES.cz se vyjádřil starosta Ing. Bláha: „Podle mých informací by tam neměl být problém, pokud se tam nenajde nějaká závada“. V takovém to případě by poslední překážkou bylo vyhlášení referenda zastupitelstvem.

Zastupitelstvo odmítlo referendum o průmyslové zóně

Na dnešním jednání zastupitelstva města Soběslav předložil Jan Černý zastupitelský podnět k vyhlášení místního referenda o výstavbě v průmyslové zóně. Referendum by tak mohlo vyhlásit zastupitelstvo města. Návrh podpořilo pět z přítomných devatenácti zastupitelů.
Zastupitelé dnes tedy odmítli vyhlášení referenda o průmyslové zóně se stejnými otázkami, pro které sbíráme podpisy a žádný jiný zastupitelský návrh předložen nebyl.
Jak zastupitelé hlasovali?
Pro: Ing. P. Král, Jan Černý, Bc. M. Bučinský, Ing. I. Matějů a Ing. J. Klíma
Proti: Ludmila Zbytovská
Zdrželi se: Ing. J. Bláha, Mgr. Pavel Lintner, Mgr. Petr Lintner, Mgr. V. Drachovský, Mudr. J. Vodička, Mgr. M. Pánek, Mgr. P. Valeš, M. Turek, J. Himpan a Mgr. I. Molíková
Stále věříme, že se spolku Naše Soběslav podaří najít se zastupiteli společnou řeč. Je to ale naposledy, co jsme jsme zastupitele vyzvali, aby si s námi promluvili o otázkách referenda. Pokud se do příštího týdne neozve dostatečný počet zastupitelů s protinávrhem, předpokládáme, že bude svoláno mimořádné zastupitelstvo během letních prázdnin, na kterém bude představeno referendum jako občanský návrh a bude muset být tedy vyhlášeno. Jsme připraveni hledat kompromis, který uklidní občany a otevře smírnou cestu k řešení vhodnému pro všechny.

Rozhodne v Soběslavi referendum?

Vedení města již rok jedná s developerem o podobě průmyslové zóny. Jednání nevedou k jasným závěrům. Občané dosud nedostali odpověď na otázku, jaké výhody projekt městu přinese.

Spolek Naše Soběslav sbírá podpisy občanů pro vyhlášení referenda, aby se i oni mohli vyjádřit.

Již rok Jihočeskou Soběslaví rezonuje téma tzv. “ Průmyslové zóny”. Občanská iniciativa “Naše Soběslav”, která se transformovala z petičního výboru, jenž stojí za Peticí proti Průmyslové zóně již v květnu 2020 ukázala svou sílu. Iniciovala totiž vznik petice proti záměru výstavby průmyslové zóny v lokalitě Na Pískách, kterou podepsalo víc jak 2000 občanů. Tento společenský tlak přivedl město k jednacímu stolu s developerem. Jelikož však jednání nevedou k očekávanému výsledku a nelze očekávat, že by referendum vyhlásilo samotné zastupitelstvo města, přistoupil nyní spolek ke sběru podpisů “Jsme přesvědčeni, že pokud zastupitelé uvidí, že občané referendum chtějí, podpoří jeho konání zároveň s volbami v říjnu 2021” říká Gabriela Pospíšilová, která je členkou petičního výboru. Od 10.5. 2021 mohou občané trvale žijící v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích podepsat na mnoha místech petiční archy.  Pro vyhlášení referenda je potřeba sehnat víc jak 1121 podpisů. 

Člen petičního výboru Zdeněk Rux k vyhlášení referenda říká: “Nejde o to, abychom odmítli výstavbu průmyslové zóny jako takovou. Snažíme se o to, aby zóna přinesla Soběslavi prospěch, vyrábělo se v ní něco smysluplného a aby nenarušila krajinný ráz tak razantně, jak to developer plánuje. Odpověď na otázku, v čem bude zóna v navrhované podobě městu prospěšná, nám za dobu rok probíhajících jednání developer nedal. Takové jednání je pro nás nadále nepřípustné. Chceme proto vědět, co si myslí občané Soběslavi, jelikož vedení města se na jejich názor doposud nezeptalo. Pokud občané referendum podpoří je šance, že dojde ke změně územního plánu podle přání a požadavků obyvatel.

V referendu by občané odpovídali na tyto otázky: 

  1. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě logistického centra na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?
  2. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly) převyšující 10.000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?

Petiční archy lze podepsat na těchto místech:

  • Řeznictví Vedral, ul. P. Voka
  • Železářství Šťastný, Horní příkopy
  • Reklamka Petr (naproti Poliklinice)
  • Papírnictví Spino – Novák, tř. Dr. Ed. Beneše
  • u členů spolku Naše Soběslav z.s. (Zdeněk Rux, Pavel Plát, Miloš Bučinský, Gabriela Pospíšilová, Martin Kákona, Pavla Srncová, Zdeněk Kozlíček, Petr a Lucie Mateovi a další…)
  • stáhněte si formulář zde a vytiskněte jej oboustranně, podepište a přineste na některé z míst uvedených výše.

Za spolek Naše Soběslav z.s. a výbor pro přípravu referenda

Zdeněk Rux a Ing. Gabriela Pospíšilová

Prosba výboru pro rozvoj průmyslové zóny

Vážení spoluobčané:
firma Exprin s.r.o. prezentovala na jednání Zastupitelstva města Soběslav dne 3. 2. 2021 upravený záměr výstavby v průmyslové zóně u dálnice D3 (prezentace uvedena na webových stránkách města Soběslav). Otázky, dotazy, podněty a připomínky k tomuto tématu je možno zasílat na MÚ Soběslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje do 15. 3. 2021 k rukám arch. D. Buzu nebo elektronicky kterémukoliv členu Výboru pro rozvoj průmyslové zóny Soběslav. Děkujeme všem, kteří projeví zájem o problematiku rozvoje průmyslové zóny Soběslav. Vaše otázky, dotazy, podněty a připomínky výbor souhrnně předá zástupcům firmy Exprin s.r.o. k vypořádání a přípravě odpovědí.

Členové Výboru pro rozvoj průmyslové zóny Soběslav