Posledních 5 dní sbírky na podporu naší činnosti

OD ZAČÁTKU BOJUJEME ZA ZMENŠENÍ ZÁMĚRU I DOPADŮ NA LIDI, kteří žijí ať už v Soběslavi nebo sousedním Chlebově.

Dvakrát jsme připomínkovali řízení hodnocení vlivu na životní prostředí, V PETICI NASBÍRALI VÍCE JAK 2300 PODPISŮ A INICIOVALI REFERENDUM: to sice nakonec nebylo závazné, více než 80 % hlasů se ale jasně vyslovilo proti záměru developera vybudovat logistické centrum.

Dvakrát jsme se soudili s městem, které je celou dobu na straně developera, OBA SOUDY JSME VYHRÁLI. 

DEVELOPER NESMÍ URČOVAT DALŠÍ SMĚR PROJEKTU, KTERÝ TAK VÝZNAMNĚ OVLIVNÍ NAŠE MĚSTO. 

Chceme, aby město Soběslav MĚLO KONTROLU nad tím, co může v průmyslové zóně vzniknout.

Naše dosavadní činnost stála jen v letošním roce více než 100 000 Kč, přičemž největší část stály právní služby a výroba letáků pro veřejnost.

Podpořte naši činnost ve veřejné sbírce. Cílem sbírky je vybrat 50 000 Kč, díky kterým budeme moci i v příštím roce využívat služeb odborných a právních konzultací. Jen díky nim můžeme získat kontrolu nad průmyslovou zónou.

Sbírka na podporu naší činnosti

Sbírka končí již v neděli 11. prosince.

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč! 

Průmyslová zóna pod kontrolou

Spolek Naše Soběslav bojuje proti stavbě obřího logistického centra na okraji Soběslavi od roku 2020. Čtyři haly vysoké skoro 15 metrů, zastavěná půda o rozloze zhruba 10 fotbalových hřišť včetně osmi stovek parkovacích míst – taková průmyslová zóna má podle plánů developera vyrůst na kraji Soběslavi. 

Nesouhlasíme s takovým záměrem a chceme, aby město mělo nad výstavbou kontrolu. 

K tomu ale potřebujeme vaši pomoc! 

Stále ještě není nic definitivně rozhodnuté ani prohrané! Pracujeme dál na tom, aby město nastavilo limity pro vznik průmyslové zóny. Fungování našeho spolku ale potřebuje finanční injekci především na konzultace s odborníky a na informování veřejnosti. Založili jsme proto veřejnou sbírku, která by potřeby spolku pokryla. Každou korunu do 20 000 nám navíc Nadace VIA zdvojnásobí.

📌 Na co peníze potřebujeme? 

Ve spolku Naše Soběslav pracujeme všichni jako dobrovolníci bez nároku na honorář. Součástí naší činnosti jsou ale aktivity, na které potřebujeme peníze. 

Konzultace s právníky a odborníky na územní plánování jsou hlavní položkou. Abychom měli v diskusi s developerem a městem silné argumenty, potřebujeme mít za zády skutečné odborníky. 

Další zásadní částkou jsou peníze na informování vás všech. Město odmítá zveřejňovat naše texty v Soběslavské hlásce, sami proto vydáváme a distribuujeme letáky s informacemi o aktuálním dění, provozujeme web a facebook.

📌Naše dosavadní práce

Zatím jsme nasbírali více než 2300 vašich podpisů pod peticí proti stavbě průmyslové zóny. 

Vyvíjeli jsme tlak na vedení města, aby se postavilo plánům developera a nastavilo jasné hranice.

Konzultovali jsme s odborníky i spolky, které řeší stejný problém.

Informovali jsme o aktuální dění na webu, na facebooku i na letácích ve schránkách.

Iniciovali jsme referendum, k němuž město donutilo až rozhodnutí soudu. Téměř třetina Soběslaváků se v něm postavila proti průmyslové zóně, ale kvůli nízké účasti není hlasování pro město závazné. 

Dvakrát jsme se soudili s městem, abychom se domohli práv nás všech a oba soudy jsme vyhráli

Jak peníze spolku Naše Soběslav z.s. konkrétně využíváme, můžete vidět na našem transparentním účtu zde

📌 Podpořte nás!

Výstavba průmyslové zóny se dotkne všech obyvatel města. Abychom mohli dál usilovat o nastavení limitů průmyslové zóny, potřebujeme Vaši podporu. Přispěním na činnost spolku Naše Soběslav budete mít jistotu, že bojujeme za zmenšení negativních dopadů na všechny obyvatele města. 

PODPOŘTE NAŠI ČINNOST VE VEŘEJNÉ SBÍRCE!

Finanční dar v jakékoli výši má smysl

Pomůžete tak snahám o zachování dobrých životních podmínek v Soběslavi.

Dar na veřejnou sbírku si navíc můžete odečíst z daňového základu.

Pokud Vám finanční situace nedovoluje darovat peníze, pomozte k úspěchu sbírky alespoň sdílením našeho e-mailu, mluvte o sbírce ve svém okolí a zajímejte se o další dění kolem průmyslové zóny. 

Jakákoliv vaše podpora je důležitá a má vliv na podobu města, ve kterém žijeme!

Referendum není závazné z důvodu nízké volební účasti

Děkujeme všem 1684 občanům, kteří přišli k referendu o budoucnosti Průmyslové zóny 🤝
V Soběslavi je 5548 osob, které jsou oprávněny volit a vás přišlo 30,35%. Je to velmi vysoké číslo, vlastně téměř třetina voličů, avšak pro platnost referenda byla potřeba účast alespoň 35% obyvatel. Tak to ukládá zákon.
Zákon je však jedna věc a názor občanů druhá. Jsme přesvědčeni, že není možné radnicí/zastupiteli toto číslo nechat bez povšimnutí, protože:
➡️1400 občanů nechce obětovat ornou půdu skladovacímu areálu
➡️1427 občanů nechce v průmyslové zóně obří budovy, které přesahují běžnou výstavbu v okolí
➡️proti průmyslové zóně se vyslovilo téměř 30% voličů, což je mnohonásobně více, než je mandát každé jednotlivé volební strany
Děkujeme, že jste dali najevo svůj názor a nebojte se ptát vašich zastupitelů, kterým jste dali hlas, jak budou v otázce kolem průmyslové zóny postupovat.

Referendum 2022

Krajský soud v Českých Budějovicích vyhověl našemu požadavku a vyhlásil referendum souběžně s komunálními volbami v roce 2022. 

Referendum o průmyslové zóně vyhlášené zastupitelstvem na sobotu 6. listopadu se neuskuteční.

1) Soud odmítl argumentaci města a dal zapravdu přípravnému výboru referenda.

2) Soud neuznal argument města, že mají-li občané skutečný zájem, udělají si snad 20 minut čas, aby došli do nejbližší volební místnosti a vhodili do urny svůj hlas.

3) Zmínil mj. že účast občanů na správě věcí veřejných má přednost před jinými zájmy.

4) Zdůraznil, že město už jednou nedůvodně blokovalo snahu o vyhlášení referenda.

PS: Přesný termín referenda je zatím neznámý a bude záviset na termínu vyhlášení komunálních voleb prezidentem republiky. Předpokládaný termín je přelom září/říjen 2022.

Usnesení krajského soudu ke stažení zde

Usnesení krajského soudu (doplnění) ke stažení zde

Návrh na změnu termínu referenda

Vážený pane starosto, místostarosto, radní, zastupitelé a občané města Soběslavi.

Rádi bychom Vás informovali o návrhu přípravného výboru na konání místního referenda, kterým navrhujeme změnu termínu jeho konání. Náš původní návrh referenda navrhoval uspořádání společně s parlamentními volbami 8. a 9. října letošního roku. To se bohužel nepodaří, protože zastupitelé města dostali návrh na konání referenda v době školních prázdnin 30. 10. 2021. Tento termín je zdůvodněn tím, že pan starosta nestačí určit minimální počty členů okrskových komisí a volební komise, což musí učinit 25 dnů přede dnem konání voleb či referenda.

Podle informací ze schůzky zastupitelů s členy výboru pro rozvoj průmyslové zóny bude ale navržen posun termínu o jeden týden na 6. listopadu.

Přípravný výbor referenda je stále přesvědčen, že konání místního referenda současně s volbami je vhodnější z důvodu hospodárnosti, neboť je sdílen prostor i volební komise. Současně má tato skutečnost jistě pozitivní vliv na účast občanů a šetří jejich čas. Výsledek hlasování tak bude více odpovídat stanovisku větší skupiny občanů. Z tohoto důvodu přípravný výbor referenda navrhuje změnu termínu konání referenda, a to současně s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2022 a nesouhlasí s posunem termínu referenda na 30. října ani 6. listopadu.

Formální doplnění návrhu konání referenda o změnu termínu konání podepsaný zmocněncem přípravného výboru obdrží zastupitelé v nejbližších dnech.

Přípravný výbor referenda

Soud rozhodl: Návrh na konání místního referenda nemá nedostatky

Vážení spoluobčané,

Rádi bychom Vás informovali o aktuálním vývoji kolem průmyslové zóny a činnosti spolku Naše Soběslav.

Mnoho z Vás jistě zaregistrovalo a zároveň svým podpisem podpořilo žádost o vyhlášení referenda o průmyslové zóně, které proběhlo v období před prázdninami. V něm jej svým podpisem podpořilo 1225 obyvatel Soběslavi, Chlebova a Nedvědic. Zájem podepsat petici projevil zhruba dvojnásobek občanů, do referenda se však mohli zapojit pouze občané výše zmíněných obcí. Druhého července jsme podpisové archy předali městskému úřadu.

Po čtrnácti dnech jsme od města Soběslav dostali vyjádření, že náš návrh na vyhlášení referenda “neobsahuje případné budoucí náhrady ze strany města a je potřeba tyto náhrady doplnit”. Situaci jsme konzultovali s právní kanceláří Dohnal & Bernard, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a dospěli jsme k názoru, že necháme rozhodnutí na soudu.

Město Soběslav soudu předalo argumenty, ve kterých trvá na tom, že náš návrh neobsahuje dostatečně odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrad z rozpočtu města. 

Krajský soud v Českých Budějovicích argumenty obou stran posoudil a dal za pravdu nám – návrh na konání místního referenda nemá nedostatky.

Pokračovat ve čtení →

iDNES o průmyslové zóně

Zpravodajský server iDNES.cz přináší aktuální informace kolem průmyslové zóny. Jedna z nejzásadnějších otázek teď zní: Bude na podzim referendum? Náš spolek posbíral více než 1200 podpisů, které jsme 2. července odevzdali na městský úřad. Ten měl 15 dní na to, aby ověřil podpisy i samotný návrh referenda a shledal případné nedostatky. Do dnešního dne nebyla našemu spolku doručena odpověď.
Pro iDNES.cz se vyjádřil starosta Ing. Bláha: „Podle mých informací by tam neměl být problém, pokud se tam nenajde nějaká závada“. V takovém to případě by poslední překážkou bylo vyhlášení referenda zastupitelstvem.