Transparentní účet

K financování naší činnosti jsme si zřídili transparentní účet.

Naši činnost vykonáváme bez jakýchkoliv honorářů, ne vše ale lze sehnat zdarma. Nejvíce peněz nás zatím stojí právní služby a i v budoucnu se bez nich neobejdeme. Další peníze použijeme na propagaci, například na vytváření letáků pro informování veřejnosti. Budeme rádi za jakýkoliv Váš příspěvek na naši činnost.

Číslo transparentního účtu je: 3187576002/5500.

Od června 2020 do prosince 2020 jsme používali tento transparentní účet: 2801831014/2010.