Jak šel čas

21. února 2024 – Zastupitelstvo města bere na vědomí novou územní studii, která je benevolentní vůči možné výstavbě logistického centra.

20. prosince 2024 – Krajský úřad vydává souhlasné stanovisko v řízení vlivu na životní prostředí EIA.

20. září 2023 – Zastupitelstvo města Soběslavi schvaluje následující usnesení:

 • ZM 6/040/2023 – Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi předložit návrh regulativu etapizace pro územně plánovací dokumentaci města Soběslav pro lokalitu Z12 a Z20 včetně právního posouzení.
 • ZM 6/041/2023 – Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi předložit návrh podmínky etapizace pro přípravu plánovací smlouvy mezi městem Soběslav a PZ Soběslav 1., s. r. o., spolu s PZ Soběslav 2., s. r. o.
 • ZM 6/042/2023 – Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi MěÚ Ing. Radku Bryllovi výše uvedené materiály zaslat zastupitelům bezodkladně po jejich zpracování a následně připravit k projednání na nejbližším jednání Zastupitelstva města Soběslavi.

23. srpna 2023 – Veřejné projednání průmyslové zóny

Co přineslo veřejné projednání průmyslové zóny?
◾️ Nový projekt je na hraně! Podle projektantů splňuje všechny zákonné požadavky.
◾️ Developer nehodlá připravovat žádnou alternativní či menší verzi projektu.
◾️ Podle Petra Prokopa, zástupce developera, je jakákoliv odlišná varianta pro investora nepřijatelná.
◾️ Developer očekává životnost celého záměru maximálně 20-30 roků.
Vedení města mlčí. Starosta a tajemník z veřejného projednání odešli ještě před polovinou. Z rady města byli přítomni pouze Petr a Pavel Lintnerovi. Ani jeden z nich se vůči záměru nevyhradil, ani nevznesl žádnou připomínku. Alena Krejčová, Michal Pánek, Marek Nývlt a Petr Valeš chyběli. Ze zastupitelů promluvili jen Kateřina Jirousová a Martin Kákona.
Čekali jsme, že se proti záměru postaví Výbor pro rozvoj průmyslové zóny. Většina členů se ale jednání nezúčastnila a z přítomných nikdo nevznesl žádné otázky ani námitky. Takhle si práci výboru, který má bránit naše město, opravdu nepředstavujeme 🙁.
Spolek Naše Soběslav z. s. prostřednictvím právníka Mgr. Jiřího Cihláře z Advokátní kancelář Dohnal & Bernard upozornil na:
1️⃣ Chybějící alternativní návrhy projektu
2️⃣ Záměr se stále zvětšuje
3️⃣ Chybně vypracované hodnocení krajinného rázu
4️⃣ Světelný smog je posuzován podle staré – neplatné normy

27. července 2023 – Spolek Naše Soběslav odevzdává krajskému úřadu více než 100 připomínek občanů a také připomínky vypracované advokátní kanceláří Dohnal & Bernard. Developer nečeká ani na konec lhůty pro připomínky a nechává si vyhlásit veřejné projednání. To se uskuteční 24. srpna 2023.

12. července 2023 – Spolek Naše Soběslav zveřejňuje leták a žádá veřejnost aby vyjádřila své připomínky k EIA.

2. července 2023 – Spolek Naše Soběslav zveřejňuje téměř finální verzi územní studie, kterou připravuje město. Ta preferuje logistiku na území budoucí průmyslové zóny. https://pz.sobeslav.cz/uzemni_studie_ktera_neexistuje/.

26. června 2023 – Nová EIA, záměr je téměř nezměněný oproti předchozí variantě.

31. května 2023 – Zastupitelé jsou seznámeni s vážným zájemcem o průmyslovou zónu, polskou developerskou skupinou 7R.

20. dubna 2022 – Pavel Plát a Jan Podlaha rezignují z výboru pro rozvoj průmyslové zóny.

6. března 2023 – Spolek Naše Soběslav má nové vedení, předsedou se stává Miloš Bučinský, místopředsedy pak Pavel Plát, Zdeněk Rux a Gabriela Pospíšilová.

11. prosince 2022 – Konec veřejné sbírky na podporu činnosti spolku Naše Soběslav. Celkově bylo vybráno 43 000 Kč a nadace VIA přispěla dalšími 20 000 Kč.

7. prosince 2022 – Zastupitelé volí nové obsazení výboru pro rozvoj průmyslové zóny. Jeho členy zůstávají Alena Krejčová, Petr Hejný, Jan Podlaha, Tomáš Šena, Jiří Klíma a nově je výbor doplněn Pavlem Plátem a Pavlou Kodadovou.

27. října 2022 – Začátek sbírky organizované nadací VIA na portálu darujme.cz

24. září 2022 – Referendum o průmyslové zóně není závazné z důvodu nízké účasti hlasujících.

2. srpna 2022 – Krajský úřad v Českých Budějovicích vrací projekt průmyslové zóny k přepracování. Vytkl zejména:

 • Významný zábor zemědělské půdy
 • Vliv na krajinný ráz
 • Světelné znečištění
 • Kumulaci vlivů s jinými plánovanými záměry v okolí
Dále Krajský úřad vytkl nedostatečné zpracování dokumentace v následujících oblastech:
 • Nedostatečná argumentace v hlukové a rozptylové studii ve vazbě s fotovoltaikou a tepelnými čerpadly
 • Nesoulad v počtu parkovacích míst

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX0pIQzkzOF92cmFjZW5pRE9DXzc2OTE5MzE2NzUzODM4NDEwNDkucGRm/JHC938_vraceni.pdf

10. července 2022 – Spolek Naše Soběslav podává své připomínky k EIA společně s advokátní kanceláří Dohnal & Bernard. Kromě toho také za pomocí letáku podáváme téměř 80 připomínek zástupců veřejnosti.

8. července 2022 – Spolek Naše Soběslav získává pro svůj projekt NE logistickému centru v Soběslavi grant 40 000,- Kč od nadace VIA v rámci projektu s názvem Místo, kde žijeme.

10. června 2022 – Nová EIA, počet hal se mění na šest, celková rozloha projektu i jednotlivých hal je větší.

26. května 2022 – Architektonické studio pokora zveřejňuje na svých webových stránkách novou vizualizaci průmyslové zóny. Vizualizace je dostupná na webu https://studiopokora.cz/portfolio/prumyslova-zona-sobeslav/

13. května 2022 – Zastupitelé jsou informováni, že developer dokončuje projektovou dokumentaci a v nejbližší době se chystá zahájit další kolo vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

2. prosince 2021 – Spolek naše Soběslav odesílá připomínky k změně č. 2 územního plánu města Soběslavi a občanský návrh na jednání zastupitelstva, který požaduje omezení velikosti hal, omezuje logistiku a navrhuje vytvoření regulačního plánu průmyslové zóny.

15. října 2021Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o neplatnosti termínu referenda vyhlášeného zastupitelstvem a stanovil termín referenda společně s volbami do zastupitelstva města Soběslav.

30. září 2021Přípravný výbor referenda se obrací na soud a požaduje konání referenda společně s komunálními volbami do zastupitelstev obcí v roce 2022.

22. září 2021 – Zastupitelstvo města Soběslavi schvaluje referendum o průmyslové zóně na 6. listopadu 2021 a návrh podmínek pro přípravu textu smlouvy pro rozvoj Průmyslové zóny Soběslav mezi městem Soběslav a developerem.

18. října 2021 – Město Soběslav zveřejňuje návrh nového územního plánu, který odpovídá pomínkám vyjednaným ve smlouvě s developerem (link)

17. září 2021 – Přípravný výbor referenda oznamuje zastupitelům, že mění termín konání referenda společně s komunálními volbami v roce 2022.

15. září 2021 – Na schůzce zastupitelů s členy výboru pro rozvoj PZ bylo informováno o posunu termínu referenda na 6. listopadu 2021.

Na schůzce byli zastupitelům představeny podmínky pro přípravu textu smlouvy mezi městem Soběslav a developerskou firmou.

13. září 2021 – Povánka na zasedání zastupitelstva obsahuje návrh na svolání referenda 30. 10. 2021, tedy 14 dní po parlamentních volbách

24. srpna 2021 – Krajský soud v Českých Budějovicích neshledal v návrhu referenda žádné nedostatky

30. července 2021 – Spolek Naše Soběslav se obrací na soud

21. července 2021 – Dorazila odpověď od města na referendum. Návrh neobsahuje případné budoucí náhrady ze strany města.

19. července 2021 – Starosta Ing. Bláha se vyjadřuje pro server iDNES, že podpisové archy budou pravděpodobně v pořádku. Spolek Naše Soběslav v rámci zákonné lhůty neobdržel od města žádné připomínky.

2. června 2021 – Spolek naše Soběslav předává podpisové archy společně s otázkami referenda městskému úřadu.

23. června 2021 – Zastupitelé jednají o návrhu Jana Černého (Piráti pro Soběslav), který navrhuje vyhlášení referenda o průmyslové zóně. Návrh je zamítnut.

Spolek naše Soběslav oznamuje zastupitelům, že má k dispozici dostatek podpisů k vyhlášení referenda a vyzývá zastupitele k diskuzi o otázkách.

Z výboru pro rozvoj průmyslové zóny odstupuje předseda Jaroslav Himpan a je nahrazen Michalem Turkem. Novou předsedkyní výboru se stává Alena Krejčová.

Výbor pro rozvoj průmyslové zóny oznamuje, že nachází shodu se společností Exprin na většině projednávaných bodů. O dalších probíhá jednání.

26. května 2021 – Zástupci spolku Naše Soběslav z. s. připravující referendum se schází s výborem pro rozvoj průmyslové zóny

24. května 2021 – Rezignace předsedy spolku Naše Soběslav z. s. Pavla Pláta z výboru pro rozvoj průmyslové zóny

21. května 2021 – Výbor pro rozvoj průmyslové zóny vydává leták informující o činnosti výboru

9. května 2021 – Spolek Naše Soběslav zahajuje sběr podpisů pro referendum o průmyslové zóně.

28. dubna 2021 – Zastupitelstvo města Soběslavi pověřuje výbor pro rozvoj průmyslové zóny k přípravě smlouvy o podmínkách výstavby se společností Exprin a zadává vypracování změny územního plánu, která přinesou regulativa pro průmyslovou zónu.

21. dubna 2021 – Výbor pro rozvoj průmyslové zóny se schází se zastupiteli

7. dubna 2021 – Spolek Naše Soběslav v rozhovoru pro Týdeník Táborsko oznamuje, že požaduje referendum

3. února 2021 – Zastupitelstvo města Soběslavi schvaluje obsazení výboru pro rozvoj průmyslové zóny v Soběslavi, který bude komunikovat s developerem. Obsazení výboru je následující:

 • Jaroslav Himpan (předseda)
 • Mgr. Alena Krejčová
 • Ing. Petr Hejný
 • Ing. Jan Podlaha
 • Ing. Lukáš Slabý
 • Tomáš Šena
 • Ing. Pavel Plát

3. února 2021 – Zástupci developera poprvé přijeli na zastupitelstvo představit další verzi průmyslové zóny

29. ledna 2021 – Vydáváme pátý leták s lednovými novinkami a pozvánkou na únorové zastupitelstvo, na kterém bude prezentace společnosti Exprin.

8. ledna 2021 – Developer, společnost Exprin, informuje, že na únorovém zastupitelstvu představí upravený záměr průmyslové zóny.

19. prosince 2020Vznik spolku „Naše Soběslav“, který navazuje na činnost petičního výboru. Předsedou se stává Pavel Plát, místopředsedy pak Zdeněk Rux, Miloš Bučinský a Gabriela Pospíšilová. Spolek má rovněž nový transparentní účet.

18. prosince 2020 – Členové petičního výboru jednají v Českých Budějovicích s krajským hejtmanem Martinem Kubou.

16. prosince 2020 – Zastupitelstvo města Soběslavi se rozhoduje zřídit výbor pro rozvoj průmyslové zóny. Výbor bude zvolen na příštím jednání zastupitelstva.

15. prosince 2020 – Spolek naše Soběslav představuje oponentní posudek k dokumentu „Možnosti regulace výstavby v průmyslové zóně“. Posudek vypracovaný advokátní kanceláří Dohnal a Bernard říká, že možné riziko náhrad investora je minimální.

11. prosince 2020 – Vydáváme čtvrtý leták, tentokráte obsahuje naše požadavky na průmyslovou zónu a informuje o neúspěšných jednáních petičního výboru s radou města.

20. listopadu 2020 – Rada města ukončuje jednání s petičním výborem. Nedošlo ke shodě v regulativech průmyslové zóny.

7. října 2020 – Rada města vypořádala petici. Nesouhlasí s námi požadovanou stavební uzávěrou.

23. září 2020 – Zastupitelstvo města Soběslavi schvaluje některé z požadavků petice. Je přislíbeno obnovení jednání mezi petičním výborem a radou města.

18. září 2020 – Vydáváme další leták k průmyslové zóně, který obsahuje odpovědi zastupitelů na naše otázky.

7. září 2020 – Petiční výbor žádá zastupitelstvo o zaujetí svého stanoviska k petici.

10. srpna 2020 – Schůzka petičního výboru, rady města a investora (zápis ze schůzky) a schůzky petičního výboru s radou města (zápis ze schůzky). Na schůzce jsme představili vize petičního výboru.

21. července 2020 – Schůzka petičního výboru a rady města. (zápis ze schůzky)

10. července 2020 – Dopis Petra Prokopa (společnost Exprin Property) zastupitelům města Soběslavi. Společnost Exprin rovněž představila webové stránky průmyslové zóny  www.pzsobeslav.cz.

7. července 2020 – Schůzka členů petičního výboru se zástupcem investora (Milan Hulínský, Petr Prokop, Pavel Zubatý a René Skalický. (zápis ze schůzky)

3. července 2020 – Vytvoření transparentního účtu petičního výboru (link)

26. června 2020 – Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení Jihočeského kraje. (link)

Nová dokumentace bude muset být zpracována s důrazem na následující oblasti:
➢ prověřit variantní řešení s menším dopadem na zemědělský půdní fond a krajinný ráz
➢ prověřit komplexní řešení likvidace srážkových vod z celého řešeného území s ohledem na kapacitu malé vodní nádrže společnosti Rašelina a.s. Soběslav a s ohledem na svedení dešťových vody z areálu a skladovacích ploch této společnosti a dešťové vody z části ulice Na Pískách do této nádrže, včetně posouzení dostatečné kapacity kanalizace odvádějící vody z malé vodní nádrže společnosti Rašelina a.s. Soběslav.
➢ posoudit dostatečnou kapacitu navrhovaných suchých poldrů
➢ prověřit dostatečnou kapacitu čistírny odpadních vod Soběslav
➢ prověřit možnost využití srážkových vod k zalévání výsadeb v areálu
➢ řešit problematiku tepelného sálání zastavěných ploch, např. pomocí tzv. zelených střech či speciálních nátěrů
➢ prověřit způsob dopravního napojení průmyslové zóny z hlediska kapacity a bezpečnosti
➢ přepracovat hlukovou studii a prokázat, že provozovatelé záměru budou plnit povinnosti provozovatelů zdrojů hluku stanovené v § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
➢ prodloužit dobu povýsadbové péče
➢ dále je potřeba v dokumentaci zohlednit či vypořádat všechny požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.

24. června 2020 – Zastupitelstvo města Soběslav a předání starostovi města Soběslav petičního archu s více jak 1800 podpisy naším petičním výborem. Zastupitelstvo města schválilo pověření rady města k jednání s petičním výborem.

21. června 2020 – Počet podpisů na petici dosáhl 1700.

12. června 2020 – Počet podpisů na petici dosáhl 1600 (link).

11. června 2020 – Ukončení příjímání připomínek veřejnosti i odborníků k záměru průmyslové zóny Soběslav. Své připomínky poslali: Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, MÚ  Soběslav – odbor životního prostředí, MÚ Soběslav – odbor výstavby, Ministerstvo ŽP – odbor výkonu státní zprávy, sdružení Calla, obec Mezná a 56 vyjádření veřejnosti včetně vyjádření s peticí s 1643 podpisy. Videozáznam z jednání je k vidění na Youtube.

8. června 2020 – Vytvoření letáku o petiční zóně naším petičním výborem.

5. června 2020 – Vytvoření univerzálního formuláře pro připomínky občanů naším petičním výborem. (link)

2. června 2020 – Vytvoření webových stránek petičního výboru pz.sobeslav.cz.

30. května 2020 – Petici proti průmyslové zóně podepsalo v Chlebově 101 ze 103 petičním výborem oslovených občanů. Další podepsali později.

26. května 2020 – Vznik petičního výboru, vytvoření petice proti průmyslové zóně a otevření petičních míst v Soběslavi.

24. května 2020 – Výloha v reklamce PETR informuje o průmyslové zóně. Součástí je i krabicový model průmyslové zóny.

22. května 2020 – První zmínka o průmyslové zóně na webu města Soběslav. (link)

21. května 2020 – Vznik Facebookové skupiny Průmyslová zóna Soběslav – PETICE.

20. května 2020 – Piráti pro Soběslav informují na své webové stránce o možném vzniku překladiště v Soběslavi. (link)

12. května 2020 – Zveřejnění záměru Průmyslové zóny Soběslav na webových stránkách krajského úřadu. (link)

21. června 2017 – Změna č. 1 územního plánu města Soběslav, ve kterém je lokalita mezi Soběslaví a dálnicí odsouhlasena ke stavbě průmyslové zóny (zápis).

19. dubna 2017 – Prodej městských pozemků zastupitelstvem společnosti Dividend Plus s.r.o. a první zmínka o možné výstavbě velkého logistického centra. (zápis)