Země halám zaslíbená (pořad Nedej se, ČT2)

Investor Soběslavské průmyslové zóny musí v rámci řízení EIA lépe zdůvodnit odnětí zemědělské půdy. Více než 10 hektarů v lokalitě budoucí průmyslové zóny spadá do I. třídy bonity. Tyto nejcennější půdy lze nyní ze zemědělského půdního fondu odejmout jen ve výjimečných případech.

V Německu se v podobných případech zemědělská půda vůbec neprodává, pouze se pronajímá a obce tak mají dlouhodobý příjem a nutí developery přemýšlet, jak se k zemědělské půdě chovat. V Norsku již ani není možná výstavba na dříve nezastavěné půdě.“, říká Ing. Arch. Tereza Nalezená v pořadu České televize „Na Stopě“, který při svém natáčení zavítal i k nám do Soběslavi.
Puede ser una imagen de texto que dice "NEDEJ SE! ZEME HALÁM ZASLÍBENÁ dostupné na iVysílání.cz"
„Chceme zakázat logistická a nákupní centra na těch nejhodnotnějších půdách bonity I. a II.“, říká ve stejném pořadu český ministr životního prostředí Mgr. Petr Hladík „. V takovém případě, by pak v Soběslavi již průmyslová zóna vůbec nemohla vzniknout.
Developer tak v Soběslavi nyní hraje o čas. V nejbližší době plánuje představit „novou“ verzi projektu v rámci řízení EIA. A bude na nás, abychom mu vysvětlili, nechceme obětovat zemědělskou půdu takovému záměru.

Rezignace Pavla Pláta z výboru pro rozvoj průmyslové zóny

Ve výboru pro rozvoj průmyslové zóny dochází krátce po sobě k druhé rezignaci. Po Janu Podlahovi (Nejsme stranou) svou rezignaci oznámil také člen spolku Naše Soběslav Pavel Plát. Je přesvědčen, že Soběslav má k dispozici nástroje, kterými může rozvoj průmyslové zóny řídit a regulovat, ale nevyužívá je. Jako hlavní důvod uvádí odlišné názory a východiska pro rozvoj průmyslové zóny.
Vážení,
tímto bych chtěl rezignovat na pozici člena Výboru pro rozvoj průmyslové zóny.
Jsem přesvědčen, že pro další rozvoj Soběslavi takové, jak bych ji v budoucnu rád viděl, je důležité odolat tlaku developerů, kteří se snaží vytěžit dobrou dopravní obslužnost oblastí kolem dálnice D3 a průmyslové zóny rozšiřovat velmi obezřetně, vždy úzkostlivě dbát na soulad s krajinným rázem, kulturním i přírodním bohatstvím a rovněž velký důraz při rozšiřování průmyslových zón klást na rozvoj potřebné infrastruktury. Z tohoto pohledu považuji současný rozsah projektu firmy Exprin za naprosto nevhodný. Zároveň jsem přesvědčen, že Soběslav má k dispozici nástroje, kterými může rozvoj průmyslové zóny řídit a regulovat. Soběslav se s velikostí záměru, tak jak ho navrhuje developer, nemusí smířit.
Zároveň vidím, že současné vedení města i většina členů Výboru pro rozvoj průmyslové zóny nevnímá celkový rozsah projektu jako problém, jeho realizaci podporují a snaží se jen korigovat negativní dopady takto rozsáhlého projektu na Soběslav.
Vzhledem k tomu, že mé názory a východiska pro rozvoj průmyslové zóny se zásadně neslučují se směřováním a zadáním od současného vedení města, nemohu a nechci se nadále na činnosti Výboru pro rozvoj průmyslové zóny podílet.
Pavel Plát

Posledních 5 dní sbírky na podporu naší činnosti

OD ZAČÁTKU BOJUJEME ZA ZMENŠENÍ ZÁMĚRU I DOPADŮ NA LIDI, kteří žijí ať už v Soběslavi nebo sousedním Chlebově.

Dvakrát jsme připomínkovali řízení hodnocení vlivu na životní prostředí, V PETICI NASBÍRALI VÍCE JAK 2300 PODPISŮ A INICIOVALI REFERENDUM: to sice nakonec nebylo závazné, více než 80 % hlasů se ale jasně vyslovilo proti záměru developera vybudovat logistické centrum.

Dvakrát jsme se soudili s městem, které je celou dobu na straně developera, OBA SOUDY JSME VYHRÁLI. 

DEVELOPER NESMÍ URČOVAT DALŠÍ SMĚR PROJEKTU, KTERÝ TAK VÝZNAMNĚ OVLIVNÍ NAŠE MĚSTO. 

Chceme, aby město Soběslav MĚLO KONTROLU nad tím, co může v průmyslové zóně vzniknout.

Naše dosavadní činnost stála jen v letošním roce více než 100 000 Kč, přičemž největší část stály právní služby a výroba letáků pro veřejnost.

Podpořte naši činnost ve veřejné sbírce. Cílem sbírky je vybrat 50 000 Kč, díky kterým budeme moci i v příštím roce využívat služeb odborných a právních konzultací. Jen díky nim můžeme získat kontrolu nad průmyslovou zónou.

Sbírka na podporu naší činnosti

Sbírka končí již v neděli 11. prosince.

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč! 

Průmyslová zóna pod kontrolou

Spolek Naše Soběslav bojuje proti stavbě obřího logistického centra na okraji Soběslavi od roku 2020. Čtyři haly vysoké skoro 15 metrů, zastavěná půda o rozloze zhruba 10 fotbalových hřišť včetně osmi stovek parkovacích míst – taková průmyslová zóna má podle plánů developera vyrůst na kraji Soběslavi. 

Nesouhlasíme s takovým záměrem a chceme, aby město mělo nad výstavbou kontrolu. 

K tomu ale potřebujeme vaši pomoc! 

Stále ještě není nic definitivně rozhodnuté ani prohrané! Pracujeme dál na tom, aby město nastavilo limity pro vznik průmyslové zóny. Fungování našeho spolku ale potřebuje finanční injekci především na konzultace s odborníky a na informování veřejnosti. Založili jsme proto veřejnou sbírku, která by potřeby spolku pokryla. Každou korunu do 20 000 nám navíc Nadace VIA zdvojnásobí.

📌 Na co peníze potřebujeme? 

Ve spolku Naše Soběslav pracujeme všichni jako dobrovolníci bez nároku na honorář. Součástí naší činnosti jsou ale aktivity, na které potřebujeme peníze. 

Konzultace s právníky a odborníky na územní plánování jsou hlavní položkou. Abychom měli v diskusi s developerem a městem silné argumenty, potřebujeme mít za zády skutečné odborníky. 

Další zásadní částkou jsou peníze na informování vás všech. Město odmítá zveřejňovat naše texty v Soběslavské hlásce, sami proto vydáváme a distribuujeme letáky s informacemi o aktuálním dění, provozujeme web a facebook.

📌Naše dosavadní práce

Zatím jsme nasbírali více než 2300 vašich podpisů pod peticí proti stavbě průmyslové zóny. 

Vyvíjeli jsme tlak na vedení města, aby se postavilo plánům developera a nastavilo jasné hranice.

Konzultovali jsme s odborníky i spolky, které řeší stejný problém.

Informovali jsme o aktuální dění na webu, na facebooku i na letácích ve schránkách.

Iniciovali jsme referendum, k němuž město donutilo až rozhodnutí soudu. Téměř třetina Soběslaváků se v něm postavila proti průmyslové zóně, ale kvůli nízké účasti není hlasování pro město závazné. 

Dvakrát jsme se soudili s městem, abychom se domohli práv nás všech a oba soudy jsme vyhráli

Jak peníze spolku Naše Soběslav z.s. konkrétně využíváme, můžete vidět na našem transparentním účtu zde

📌 Podpořte nás!

Výstavba průmyslové zóny se dotkne všech obyvatel města. Abychom mohli dál usilovat o nastavení limitů průmyslové zóny, potřebujeme Vaši podporu. Přispěním na činnost spolku Naše Soběslav budete mít jistotu, že bojujeme za zmenšení negativních dopadů na všechny obyvatele města. 

PODPOŘTE NAŠI ČINNOST VE VEŘEJNÉ SBÍRCE!

Finanční dar v jakékoli výši má smysl

Pomůžete tak snahám o zachování dobrých životních podmínek v Soběslavi.

Dar na veřejnou sbírku si navíc můžete odečíst z daňového základu.

Pokud Vám finanční situace nedovoluje darovat peníze, pomozte k úspěchu sbírky alespoň sdílením našeho e-mailu, mluvte o sbírce ve svém okolí a zajímejte se o další dění kolem průmyslové zóny. 

Jakákoliv vaše podpora je důležitá a má vliv na podobu města, ve kterém žijeme!

Referendum není závazné z důvodu nízké volební účasti

Děkujeme všem 1684 občanům, kteří přišli k referendu o budoucnosti Průmyslové zóny 🤝
V Soběslavi je 5548 osob, které jsou oprávněny volit a vás přišlo 30,35%. Je to velmi vysoké číslo, vlastně téměř třetina voličů, avšak pro platnost referenda byla potřeba účast alespoň 35% obyvatel. Tak to ukládá zákon.
Zákon je však jedna věc a názor občanů druhá. Jsme přesvědčeni, že není možné radnicí/zastupiteli toto číslo nechat bez povšimnutí, protože:
➡️1400 občanů nechce obětovat ornou půdu skladovacímu areálu
➡️1427 občanů nechce v průmyslové zóně obří budovy, které přesahují běžnou výstavbu v okolí
➡️proti průmyslové zóně se vyslovilo téměř 30% voličů, což je mnohonásobně více, než je mandát každé jednotlivé volební strany
Děkujeme, že jste dali najevo svůj názor a nebojte se ptát vašich zastupitelů, kterým jste dali hlas, jak budou v otázce kolem průmyslové zóny postupovat.

Referendum 2022

Krajský soud v Českých Budějovicích vyhověl našemu požadavku a vyhlásil referendum souběžně s komunálními volbami v roce 2022. 

Referendum o průmyslové zóně vyhlášené zastupitelstvem na sobotu 6. listopadu se neuskuteční.

1) Soud odmítl argumentaci města a dal zapravdu přípravnému výboru referenda.

2) Soud neuznal argument města, že mají-li občané skutečný zájem, udělají si snad 20 minut čas, aby došli do nejbližší volební místnosti a vhodili do urny svůj hlas.

3) Zmínil mj. že účast občanů na správě věcí veřejných má přednost před jinými zájmy.

4) Zdůraznil, že město už jednou nedůvodně blokovalo snahu o vyhlášení referenda.

PS: Přesný termín referenda je zatím neznámý a bude záviset na termínu vyhlášení komunálních voleb prezidentem republiky. Předpokládaný termín je přelom září/říjen 2022.

Usnesení krajského soudu ke stažení zde

Usnesení krajského soudu (doplnění) ke stažení zde

Návrh na změnu termínu referenda

Vážený pane starosto, místostarosto, radní, zastupitelé a občané města Soběslavi.

Rádi bychom Vás informovali o návrhu přípravného výboru na konání místního referenda, kterým navrhujeme změnu termínu jeho konání. Náš původní návrh referenda navrhoval uspořádání společně s parlamentními volbami 8. a 9. října letošního roku. To se bohužel nepodaří, protože zastupitelé města dostali návrh na konání referenda v době školních prázdnin 30. 10. 2021. Tento termín je zdůvodněn tím, že pan starosta nestačí určit minimální počty členů okrskových komisí a volební komise, což musí učinit 25 dnů přede dnem konání voleb či referenda.

Podle informací ze schůzky zastupitelů s členy výboru pro rozvoj průmyslové zóny bude ale navržen posun termínu o jeden týden na 6. listopadu.

Přípravný výbor referenda je stále přesvědčen, že konání místního referenda současně s volbami je vhodnější z důvodu hospodárnosti, neboť je sdílen prostor i volební komise. Současně má tato skutečnost jistě pozitivní vliv na účast občanů a šetří jejich čas. Výsledek hlasování tak bude více odpovídat stanovisku větší skupiny občanů. Z tohoto důvodu přípravný výbor referenda navrhuje změnu termínu konání referenda, a to současně s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2022 a nesouhlasí s posunem termínu referenda na 30. října ani 6. listopadu.

Formální doplnění návrhu konání referenda o změnu termínu konání podepsaný zmocněncem přípravného výboru obdrží zastupitelé v nejbližších dnech.

Přípravný výbor referenda