Co přineslo veřejné projednání průmyslové zóny?

◾️ Nový projekt je na hraně! Podle projektantů splňuje všechny zákonné požadavky.
◾️ Developer nehodlá připravovat žádnou alternativní či menší verzi projektu.
◾️ Podle Petra Prokopa, zástupce developera, je jakákoliv odlišná varianta pro investora nepřijatelná.
◾️ Developer očekává životnost celého záměru maximálně 20-30 roků.
Vedení města mlčí. Starosta a tajemník z veřejného projednání odešli ještě před polovinou. Z rady města byli přítomni pouze Petr a Pavel Lintnerovi. Ani jeden z nich se vůči záměru nevyhradil, ani nevznesl žádnou připomínku. Alena Krejčová, Michal Pánek, Marek Nývlt a Petr Valeš chyběli. Ze zastupitelů promluvili jen Kateřina Jirousová a Martin Kákona.
Čekali jsme, že se proti záměru postaví Výbor pro rozvoj průmyslové zóny. Většina členů se ale jednání nezúčastnila a z přítomných nikdo nevznesl žádné otázky ani námitky. Takhle si práci výboru, který má bránit naše město, opravdu nepředstavujeme 🙁.
Spolek Naše Soběslav z. s. prostřednictvím právníka Mgr. Jiřího Cihláře z Advokátní kancelář Dohnal & Bernard upozornil na:
1️⃣ Chybějící alternativní návrhy projektu
2️⃣ Záměr se stále zvětšuje
3️⃣ Chybně vypracované hodnocení krajinného rázu
4️⃣ Světelný smog je posuzován podle staré – neplatné normy
Pomozte nám v našich aktivitách a k dosažení cílů v kampani https://www.darujme.cz/prumyslova-zona-sobeslav 💪. S vaší podporou budeme schopni získat potřebné finanční prostředky a oslovit odborníky jako je právník Jiří Cihlář. Děkujeme za vaši pomoc!

Rozhovor se Zdeňkem Kozlíčkem o průmyslové zóně

Spor o to, zda umožnit stavbu logistického centra u dálnice D3 poblíž Soběslavi, se vede už roky. Odpůrci záměru jsou Piráti a spolek Naše Soběslav, kteří iniciovali i referendum. Zastupitelstvo Soběslavi ustavilo výbor pro rozvoj průmyslové zóny, který má hájit v této věci zájmy města. V pořadu OTEVŘENĚ na toto téma diskutuje moderátorka Libuše Kolářová s členem spolku Naše Soběslav Zdeňkem Kozlíčkem. Radní města Soběslavi a předsedkyně výboru pro rozvoj průmyslové zóny Alena Krejčová pozvání odmítla.

Vzorový formulář EIA Červenec 2023

Formulář pro připomínky k průmyslové zóně ke stažení zde

Návod k vyplnění 

Text psaný kurzívou červeným písmem slouží především pro inspiraci (nejde o vyčerpávající výčet) a je třeba tento text na závěr smazat. Místo nich sami vyjmenujte a zdůvodněte všechna rizika a negativa projektu, kterými by se měl podle vás krajský úřad zabývat. 

Vaše připomínky budou zahrnuty do posouzení záměru krajským úřadem. Slouží k tomu, aby měl pověřený posuzovatel co nejvíce informací o rizicích a negativech záměru.  Zároveň vaše připomínky slouží k tomu, aby posuzovatel záměru viděl výrazný nesouhlas většího počtu občanů

Cílem je pak dosáhnout toho, aby záměr dostal od krajského úřadu co nejvíce podmínek a výhrad k doplnění či vysvětlení. Ideálně pak aby záměr nebylo možné realizovat  předloženém rozsahu.

KDE ZÍSKÁM VZOROVÝ FORMULÁŘ?

  1. Formulář pro připomínky k průmyslové zóně ke stažení zde.

  2. Vytištěný formulář si lze vyzvednout v reklamce Petr či papírnictví Spino.

JAK ODESLAT PŘIPOMÍNKY?

  1. Dokument  vytisknete, podepíšete (podpis stačí bez ověření) a odešlete doporučeně na adresu Krajského úřadu Jihočeského kraje (Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice). 
  2. Vyjádření je možné také předat osobně na podatelně krajského úřadu (pak doporučujeme nechat si potvrdit jeho přijetí na kopii dokumentu).
  3. Je možné zvolit také zaslání připomínek datovou schránkou (pokud ji máte zřízenou) – Identifikátor datové schránky Krajského úřadu Jihočeského kraje: kdib3rr
  4. Připomínky můžete zaslat též v dokumentu, který opatříte zaručeným elektronickým podpisem, na adresu podatelny  Krajského úřadu Jihočeského kraje (posta@kraj-jihocesky.cz)
  5. Vyplněný a podepsaný formulář přineste do 26. 7. 2023 zpět do Reklamky Petr nebo do  papírnictví Spino a my pak všechny posbírané připomínky odvezeme na podatelnu Krajského úřadu za Vás. 
  6. Vyplněný a podepsaný formulář do 26. 7. 2023 naskenujte nebo vyfoťte dostatečně kvalitně telefonem a pošlete na emailovou adresu nasesobeslav@gmail.com.  My pak Vaše připomínky pošleme datovou schránkou za Vás. 

DO KDY?

Lhůta pro doručení připomínek krajskému úřadu končí dne 27.7. 2023. 

Nenechávejte tedy odeslání na poslední chvíli. 

K připomínkám došlým po termínu úřad nepřihlíží!

V případě zájmu, rádi Vám s podáním připomínek pomůžeme či poradíme. Stačí nás kontaktovat na nasesobeslav@gmail.com, skrze náš Facebook či osobně u členů spolku Naše Soběslav.

Územní studie, která neexistuje

Jsme velmi znepokojeni obsahem připravované nové územní studie. Logistiku a skladování realizované velkými korporacemi nepovažujeme za strategicky vhodné využití území, které jsme si v Soběslavi určili jako průmyslovou zónu. Nic Soběslavi nepřinese, jen budeme muset minimalizovat negativní dopady takových projektů (doprava, likvidace dešťových vod,…). Vznikne-li územní studie, která bude logistiku a skladování preferovat a podporovat, Soběslav si svoje možnosti realizaci takovýchto projektů regulovat výrazně omezí.

Jsme znepokojeni i způsobem, jakým studie vzniká. Zatímco veřejnosti není tato studie představena, developerská firma Exprin Property dostala studii k připomínkám, což považujeme za nepřijatelné.

Chystaná územní Průmyslová zóna Soběslav studie ke stažení:

Zadání rady města:

12-2022_Smlouva o dílo_SOBĚSLAV_ÚS PRŮMYSLOVÁ ZÓNA

RM_Uzavření smlouvy na pořízení a zpracování územní studie

Textová část studie:

ÚS Průmyslová zóna Soběslav_CD LABEL

ÚS Průmyslová zóna Soběslav_HLAVIČKA

ÚS Průmyslová zóna Soběslav_TEXTOVÁ ČÁST

Grafická část studie:

A1_US_Soběslav_Řešená plocha v kontextu města

A2_US_Soběslav_Vlastnické vztahy

N1_US_Soběslav_Hlavní výkres – Urbanistická koncepce

N2_US_Soběslav_Výkres dopravní a technické infrastruktury

O1_US_Soběslav_Výkres širších vztahů

Prostorová regulace ploch

Země halám zaslíbená (pořad Nedej se, ČT2)

Investor Soběslavské průmyslové zóny musí v rámci řízení EIA lépe zdůvodnit odnětí zemědělské půdy. Více než 10 hektarů v lokalitě budoucí průmyslové zóny spadá do I. třídy bonity. Tyto nejcennější půdy lze nyní ze zemědělského půdního fondu odejmout jen ve výjimečných případech.

V Německu se v podobných případech zemědělská půda vůbec neprodává, pouze se pronajímá a obce tak mají dlouhodobý příjem a nutí developery přemýšlet, jak se k zemědělské půdě chovat. V Norsku již ani není možná výstavba na dříve nezastavěné půdě.“, říká Ing. Arch. Tereza Nalezená v pořadu České televize „Na Stopě“, který při svém natáčení zavítal i k nám do Soběslavi.
Puede ser una imagen de texto que dice "NEDEJ SE! ZEME HALÁM ZASLÍBENÁ dostupné na iVysílání.cz"
„Chceme zakázat logistická a nákupní centra na těch nejhodnotnějších půdách bonity I. a II.“, říká ve stejném pořadu český ministr životního prostředí Mgr. Petr Hladík „. V takovém případě, by pak v Soběslavi již průmyslová zóna vůbec nemohla vzniknout.
Developer tak v Soběslavi nyní hraje o čas. V nejbližší době plánuje představit „novou“ verzi projektu v rámci řízení EIA. A bude na nás, abychom mu vysvětlili, nechceme obětovat zemědělskou půdu takovému záměru.

Rezignace Pavla Pláta z výboru pro rozvoj průmyslové zóny

Ve výboru pro rozvoj průmyslové zóny dochází krátce po sobě k druhé rezignaci. Po Janu Podlahovi (Nejsme stranou) svou rezignaci oznámil také člen spolku Naše Soběslav Pavel Plát. Je přesvědčen, že Soběslav má k dispozici nástroje, kterými může rozvoj průmyslové zóny řídit a regulovat, ale nevyužívá je. Jako hlavní důvod uvádí odlišné názory a východiska pro rozvoj průmyslové zóny.
Vážení,
tímto bych chtěl rezignovat na pozici člena Výboru pro rozvoj průmyslové zóny.
Jsem přesvědčen, že pro další rozvoj Soběslavi takové, jak bych ji v budoucnu rád viděl, je důležité odolat tlaku developerů, kteří se snaží vytěžit dobrou dopravní obslužnost oblastí kolem dálnice D3 a průmyslové zóny rozšiřovat velmi obezřetně, vždy úzkostlivě dbát na soulad s krajinným rázem, kulturním i přírodním bohatstvím a rovněž velký důraz při rozšiřování průmyslových zón klást na rozvoj potřebné infrastruktury. Z tohoto pohledu považuji současný rozsah projektu firmy Exprin za naprosto nevhodný. Zároveň jsem přesvědčen, že Soběslav má k dispozici nástroje, kterými může rozvoj průmyslové zóny řídit a regulovat. Soběslav se s velikostí záměru, tak jak ho navrhuje developer, nemusí smířit.
Zároveň vidím, že současné vedení města i většina členů Výboru pro rozvoj průmyslové zóny nevnímá celkový rozsah projektu jako problém, jeho realizaci podporují a snaží se jen korigovat negativní dopady takto rozsáhlého projektu na Soběslav.
Vzhledem k tomu, že mé názory a východiska pro rozvoj průmyslové zóny se zásadně neslučují se směřováním a zadáním od současného vedení města, nemohu a nechci se nadále na činnosti Výboru pro rozvoj průmyslové zóny podílet.
Pavel Plát