Rozhodne v Soběslavi referendum?

Vedení města již rok jedná s developerem o podobě průmyslové zóny. Jednání nevedou k jasným závěrům. Občané dosud nedostali odpověď na otázku, jaké výhody projekt městu přinese.

Spolek Naše Soběslav sbírá podpisy občanů pro vyhlášení referenda, aby se i oni mohli vyjádřit.

Již rok Jihočeskou Soběslaví rezonuje téma tzv. “ Průmyslové zóny”. Občanská iniciativa “Naše Soběslav”, která se transformovala z petičního výboru, jenž stojí za Peticí proti Průmyslové zóně již v květnu 2020 ukázala svou sílu. Iniciovala totiž vznik petice proti záměru výstavby průmyslové zóny v lokalitě Na Pískách, kterou podepsalo víc jak 2000 občanů. Tento společenský tlak přivedl město k jednacímu stolu s developerem. Jelikož však jednání nevedou k očekávanému výsledku a nelze očekávat, že by referendum vyhlásilo samotné zastupitelstvo města, přistoupil nyní spolek ke sběru podpisů “Jsme přesvědčeni, že pokud zastupitelé uvidí, že občané referendum chtějí, podpoří jeho konání zároveň s volbami v říjnu 2021” říká Gabriela Pospíšilová, která je členkou petičního výboru. Od 10.5. 2021 mohou občané trvale žijící v Soběslavi, Chlebově a Nedvědicích podepsat na mnoha místech petiční archy.  Pro vyhlášení referenda je potřeba sehnat víc jak 1121 podpisů. 

Člen petičního výboru Zdeněk Rux k vyhlášení referenda říká: “Nejde o to, abychom odmítli výstavbu průmyslové zóny jako takovou. Snažíme se o to, aby zóna přinesla Soběslavi prospěch, vyrábělo se v ní něco smysluplného a aby nenarušila krajinný ráz tak razantně, jak to developer plánuje. Odpověď na otázku, v čem bude zóna v navrhované podobě městu prospěšná, nám za dobu rok probíhajících jednání developer nedal. Takové jednání je pro nás nadále nepřípustné. Chceme proto vědět, co si myslí občané Soběslavi, jelikož vedení města se na jejich názor doposud nezeptalo. Pokud občané referendum podpoří je šance, že dojde ke změně územního plánu podle přání a požadavků obyvatel.

V referendu by občané odpovídali na tyto otázky: 

  1. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě logistického centra na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?
  2. Souhlasíte s tím, aby město Soběslav bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě hal o zastavěné ploše stavby (každé haly) převyšující 10.000 m2 na místě zastavitelných ploch Z12 a Z20 vymezených územním plánem Soběslav ve znění změny č. 1?

Petiční archy lze podepsat na těchto místech:

  • Řeznictví Vedral, ul. P. Voka
  • Železářství Šťastný, Horní příkopy
  • Reklamka Petr (naproti Poliklinice)
  • Papírnictví Spino – Novák, tř. Dr. Ed. Beneše
  • u členů spolku Naše Soběslav z.s. (Zdeněk Rux, Pavel Plát, Miloš Bučinský, Gabriela Pospíšilová, Martin Kákona, Pavla Srncová, Zdeněk Kozlíček, Petr a Lucie Mateovi a další…)
  • stáhněte si formulář zde a vytiskněte jej oboustranně, podepište a přineste na některé z míst uvedených výše.

Za spolek Naše Soběslav z.s. a výbor pro přípravu referenda

Zdeněk Rux a Ing. Gabriela Pospíšilová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *