Návrh na změnu termínu referenda

Vážený pane starosto, místostarosto, radní, zastupitelé a občané města Soběslavi.

Rádi bychom Vás informovali o návrhu přípravného výboru na konání místního referenda, kterým navrhujeme změnu termínu jeho konání. Náš původní návrh referenda navrhoval uspořádání společně s parlamentními volbami 8. a 9. října letošního roku. To se bohužel nepodaří, protože zastupitelé města dostali návrh na konání referenda v době školních prázdnin 30. 10. 2021. Tento termín je zdůvodněn tím, že pan starosta nestačí určit minimální počty členů okrskových komisí a volební komise, což musí učinit 25 dnů přede dnem konání voleb či referenda.

Podle informací ze schůzky zastupitelů s členy výboru pro rozvoj průmyslové zóny bude ale navržen posun termínu o jeden týden na 6. listopadu.

Přípravný výbor referenda je stále přesvědčen, že konání místního referenda současně s volbami je vhodnější z důvodu hospodárnosti, neboť je sdílen prostor i volební komise. Současně má tato skutečnost jistě pozitivní vliv na účast občanů a šetří jejich čas. Výsledek hlasování tak bude více odpovídat stanovisku větší skupiny občanů. Z tohoto důvodu přípravný výbor referenda navrhuje změnu termínu konání referenda, a to současně s volbami do zastupitelstev obcí v roce 2022 a nesouhlasí s posunem termínu referenda na 30. října ani 6. listopadu.

Formální doplnění návrhu konání referenda o změnu termínu konání podepsaný zmocněncem přípravného výboru obdrží zastupitelé v nejbližších dnech.

Přípravný výbor referenda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *