Soud rozhodl: Návrh na konání místního referenda nemá nedostatky

Vážení spoluobčané,

Rádi bychom Vás informovali o aktuálním vývoji kolem průmyslové zóny a činnosti spolku Naše Soběslav.

Mnoho z Vás jistě zaregistrovalo a zároveň svým podpisem podpořilo žádost o vyhlášení referenda o průmyslové zóně, které proběhlo v období před prázdninami. V něm jej svým podpisem podpořilo 1225 obyvatel Soběslavi, Chlebova a Nedvědic. Zájem podepsat petici projevil zhruba dvojnásobek občanů, do referenda se však mohli zapojit pouze občané výše zmíněných obcí. Druhého července jsme podpisové archy předali městskému úřadu.

Po čtrnácti dnech jsme od města Soběslav dostali vyjádření, že náš návrh na vyhlášení referenda “neobsahuje případné budoucí náhrady ze strany města a je potřeba tyto náhrady doplnit”. Situaci jsme konzultovali s právní kanceláří Dohnal & Bernard, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a dospěli jsme k názoru, že necháme rozhodnutí na soudu.

Město Soběslav soudu předalo argumenty, ve kterých trvá na tom, že náš návrh neobsahuje dostatečně odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrad z rozpočtu města. 

Krajský soud v Českých Budějovicích argumenty obou stran posoudil a dal za pravdu nám – návrh na konání místního referenda nemá nedostatky.

Toto rozhodnutí soudu umožňuje uspořádat referendum v plánovaném termínu říjnových voleb do poslanecké sněmovny. Tím by došlo k výrazné úspoře nákladů na jeho konání. Zbývá poslední krok a ten je na zastupitelích města Soběslavi. Referendum totiž vyhlašuje pouze zastupitelstvo. Může tak učinit na řádném jednání 22.9. nebo za tímto účelem lze svolat mimořádné jednání zastupitelstva a referendum vyhlásit dříve.

Ze strany města nadále probíhá jednání mezi Výborem pro rozvoj průmyslové zóny a zástupci developera společností Exprin. Podle posledních informací ze zápisu výboru se očekává předložení finálního návrhu dohody s investorem na zastupitelstvu v září, a to i přes to, že referendum o průmyslové zóně již nemůže nic ohrozit. 

Město i Výbor pro rozvoj průmyslové zóny referendum i občany v lepším případě ignorují, nebo činí kroky, které mají konání referenda zabránit nebo jej zkomplikovat. Proč vedení města, navzdory volebním slibům, nebere vážně názory občanů a snaží se referendu zabránit? Proč se snaží uzavřít smlouvu s developerem za každou cenu a co nejrychleji? 

Odpovědi můžeme hledat každý sám. Nebo se na ně přijít zeptat na jednání zastupitelstva.  Spolek Naše Soběslav z.s. bude i nadále činit takové kroky, které budou bránit zájmy většiny z nás, kteří v Soběslavi žijeme. A budeme i nadále trvat, aby se občané Soběslavi mohli vyjádřit k jednomu z nejrozsáhlejších záměrů současné doby na území města.

Za 15 měsíců naší činnosti jsme průmyslové zóně věnovali stovky hodin, právní služby a konzultace nás za tu dobu stály desetitisíce korun. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají podpořit naši činnost zasláním libovolné finanční částky na transparentní účet spolku Naše Soběslav z.s. 3187576002/5500.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *