Žádáme zastupitelstvo o stanovisko k textu petice

Žádáme zastupitelstvo města Soběslavi, aby zaujalo svá stanoviska k textu petice „Nesouhlas s výstavbou Průmyslové zóny Soběslav podle záměru JHC938“, kterou podepsalo 2149 občanů. Předáváme vám petiční archy s jejich podpisy. Požadujeme, aby se zastupitelstvo jasně vyjádřilo formou usnesení k níže uvedeným otázkám vyplývajícím z petice:

  • Souhlasíte se souběhem výstavby v průmyslové zóně s výstavbou 4. železničního koridoru?
  • Jakými nástroji chcete regulovat nárůst dopravy a jakým způsobem chcete řešit dopravní infrastrukturu v lokalitě?
  • Jaký přínos pro zaměstnanost v Soběslavi a okolí spatřujete v projektu? 
  • Podporujete záměr investora předložit k hodnocení EIA projekt bez konkrétních budoucích uživatelů?
  • Souhlasíte se záborem zemědělské půdy v rozsahu, který je předložen v záměru?
  • Podporujete výstavbu logistického areálu, kterou developerská firma nevyloučila? V případě, že ZM souhlasí s vybudováním logistického areálu, prosíme o vyjádření v jakém rozsahu.
  • Jakou komunikační strategii máte připravenu pro informování o projektu a vtažení občanů do tvorby vize pro řešení průmyslové zóny?
  • Požadujete změnu územního plánu v předmětném území?
  • Pokud zastupitelstvo neschválí tvorbu změny územního plánu, navrhněte způsoby, jakými si město udrží kontrolu nad rozvojem daného území.

Zároveň žádáme radu města o vyjádření, zda je ochotna přistoupit ke stavební uzávěře v případě, že zastupitelstvo bude požadovat změnu regulativ v předmětném území.

V případě, že se zastupitelstvo města ve svém vyjádření k petici vysloví pro omezení předloženého záměru JHC938, žádáme, aby svým usnesením přijalo opatření, která povedou k realizaci tohoto omezení v co nejkratší době, aby se zamezilo případným ztrátám a nedorozuměním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *