Zápis ze schůzky zástupců Rady města a Petičního výboru 20.11.2020

Datum a čas: 20.11.2020 od 14:00 do 15:40

Zápis zapsala: Ing. Gabriela Pospíšilová

Přítomni za Radu města: Mgr. Alena Krejčová, Mgr. Petr Lintner

Přítomni za petiční výbor: Ing. Pavel Plát, Zdeněk Rux, Ing. Gabriela Pospíšilová

Novinky k průmyslové zóně

Úvodního slova se ujala paní Mgr. Krejčová, která nás seznámil s aktuálními novinkami z posledního jednání rady města (dále jen RM), které se konalo ve středu 18.11.2020.

 • RM podrobně prošla zápis z posledních schůzky zástupců RM a Petičního výboru (dále jen PV) ze dne 4.11.2020
 • Souhlasila s body, na kterých jsme se shodli
 • Nechtěla se vyjadřovat k nastavení regulativu výška budov – potřeba počkat na výsledky studie krajinného rázu. Ta byla navrácena k přepracování z důvodu třetí pracovní verze, kterou poskytla firma Exprin Property s.r.o. (dále jen Exprin) zástupcům města Soběslav, konkrétně panu starostovi Ing. Bláhovi a místostarostovi Mgr. Lintnerovi
 • Nechtěla se vyjadřovat k regulativu velikosti objektů – hrozí riziko, že nebude  vyhovovat konkrétnímu zájemci. Shodla se však na faktu, že segmentace v budovách může být limitujícím faktorem pro mnoho firem, které by nechtěly sdílet společnou halu s ostatními uživateli
 • Členové RM se shodli na nastavení limitů až po konkrétní znalosti budoucích uživatelů Průmyslové zóny (dále jen PZ)
 • Parkování v areálu PZ –rada čeká na předložení studie, kterou zpracovává pro firmu Exprin pan Zenkl. RM následně poté zažádá o dopravní studii Centrum dopravního výzkumu v Brně.
 • Před prosincovým zastupitelstvem (16.12.2020) je potřeba se dohodnout, jak budeme společně vystupovat jako PV a RM, jak se budeme vyjadřovat k jednotlivým usnesením ze zářijového zastupitelstva (23.9.2020)
 • RM žádá PV, abychom nepoužívali pojem developer ve vztahu k firmě Exprin ale spíše vlastník pozemků nebo investor. S tímto PV nesouhlasí, a i nadále budeme používat slovo developer, neboť my takto firmu Exprin vnímáme. 
 • RM připravuje rešerši o finančních dopadech, které by mohly regulativa přinést. Zjistíme také, jaká rizika mohou nastat. 
 • RM zvažuje, že vyzve  firmu Exprinu  k sepsání společného  memoranda, kde by byla jasně uvedena podmínka o znalosti budoucích uživatelů. (Toto je jedna z možností. Jaký nástroj bychom chtěli použít ještě není zcela jasné a bude konzultováno s právníkem)
 • RM v jednáních preferuje výrobu a je ochotna akceptovat část pro skladování – zatím nebylo jednoznačně kvantifikováno

Velikost hal

RM – Mgr. Krejčová měla osobní schůzku s Ing. Arch. Buzu, kde zjišťovala, jestli existuje nějaká platná norma, která by standardizovala velikost budov pro výrobní haly. Výrobní haly a závody nemají limit o rozestupu hal mezi s sebou, ani to nelze nijak ovlivnit regulativem. Pokud budou chtít, mohou si postavit haly „nalepeny“ jednu na druhou. Mohou vedle sebe postavit dvě haly o 6 tis. m2 a finálně to bude stejné jako jedna hala o velikosti 12 tis. m2.

PV – zjišťovali jsme informace u jiného developera, který se zabývá výstavbou hal v průmyslových zónách. Získali jsme několik zásadních informací. Námi představená regulativa nejsou pro běžné výrobní provozy omezující. Poptávka po prostorech velikosti jednotek tis. m2 jsou pro výrobní provozy běžné. Požadavek na omezení 6 tis. m2 tedy PV nepovažuje za příliš omezující. Pokud by pro ně byla velikost omezující, tak právě pouze pro speciální haly, která požadují například montovny nebo logistická centra, a to jsme se s RM shodli, že v Soběslavi mít nechceme. Výstavba menších hal je pro developera dražší, proto tlačí na výstavbu velkých hal i za cenu, že je nebudou mít pronajaté a zůstanou neobsazené, toto vnímá PV jako největší riziko. Navíc je tu další riziko a to, že pokud tu již budou mít halu postavenou, snadno pak mohou tvrdit, že nesehnali výrobní firmu a okamžitě ji obsadí spediční/logistickou firmou.

RM – ověřovali si velikost hal v  nejbližím okolí např. ve Veselí nad Lužnicí, firma TEUFELBERGER spol s.r.o., která má rozlohu 12 tis. m2, nebo objekty v Plané nad Lužnicí, které jsou ještě větší. Z čeho vychází limit 6 000 m2 pro město Soběslav?

PV – Zmíněné haly jsou umístěny mimo městské části, a ne mezi dvěma městskými částmi. 6 000 m2 odpovídá velikostem běžným v Soběslavi, většině provozů vhodných do Soběslavi stačí. Velké haly nechceme i kvůli nebezpečí stavění prázdných nevyužitých prostorů – do zásoby. 

Je nutné si ujasnit:

 • Co je pro město Soběslav důležité? Jistota v předem známých uživatelích a postupném obsazování PZ nebo, že povolíme výstavbu hal, které budou prázdné, a navíc navždy zničí krajinný ráz? Pro město je důležité mít tu firmy s přidanou hodnotou, jakou mají výrobní firmy, kteří městu přinesou kvalifikované a vzdělané zaměstnance, kteří budou mít k městu bližší vztah než agenturní zaměstnanci. Je tu také větší jistota, že tu budou podnikat mnohem více let než sklad, který se během jednoho týdne dokáže přesunout i s agenturními zaměstnanci kamkoliv po Evropě, kde to pro ně bude finančně zajímavější.
 • Co tu v PZ nechceme? Nechceme překladiště, centrum s velkými halami a s agenturními zaměstnanci.
 • Stanovení limitů – je potřeba co nejrychleji nastavit regulativa a ty poté předat developerovi, který s nimi bude moci pracovat a hledat budoucí uživatele již podle těchto limitů. V tuto chvíli nemáme informaci, že by firma Exprin  měla  konkrétního zájemce, pro kterého jsou navržené limity omezující. Naopak, bude to pro ni jednodušší, když bude vědět, koho mohou oslovit. 

Limity se dají zakotvit v územním plánu nebo se na nich dohodnout s developerem. Vymáhání limitů je nejjednodušší cesta. 

Město se nesmí bát nastavení konkrétních limitů, jen tím zabrání nechtěným firmám a povolí vstup firem s přidanou hodnotou. Není nutné mít vystavěnou PZ ihned, raději s delším časovým horizontem, ale s jistotou, že tu budou firmy, které budou pro město přínosem. Je potřeba si uvědomit, že toto není stavba na pár let, ale na několik desítek let a významně to ovlivní život všech občanů Soběslavi.

Regulativa/limity

PV – My jsme představili konkrétní regulativa, zahrnující výšku a velikost hal, parkování v PZ nebo řešení dopravy. Vy nám jen vysvětlujete, proč naše požadavky nejsou vhodné, protože by mohli omezit i poptávku dobrých a zajímavých firem. Žádné konkrétní zájemce ale neznáme. Rádi bychom se dozvěděli, jakou konkrétní PZ si RM představuje vyhovující pro město, jaké tam budou parametry? Předloží také RM konkrétní data? 

RM – Naší úlohou není stanovovat konkrétní čísla. Čekáme na data z jednotlivých studií. Hledáme způsoby, jak problematiku průmyslové zóny řešit nejoptimálnější cestou. Možností je znalost budoucích uživatelů Chceme s investorem jednat a hledat shodu. Jsme zodpovědni za rozvoj průmyslové zóny vůči všem občanům města.

PV- Jak se bude RM snažit prosadit regulativa, na kterých jsme se dohodli u developera? 

RM – Nejprve potřebujeme mít k dispozici posudky dopravy a krajinného rázu, abychom se o tyto informace mohli opřít a stanovit regulativa 

PV – Znáte již konkrétní záměr, který firma Exprin hodlá v PZ postavit? My o nich nevíme vůbec nic. Žádné konečné uživatele, se kterými by měli podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí ještě Exprin nepředstavil. V tuto chvíli stále pracují na podobném projektu, jako byl první představený záměr PZ, a to je výstavba logistických hal. Proto je nutné jim nastavit limity. V případě, že by již měli s někým podepsanou smlouvu, je možné jednat o limitech, které mohou být v každém konkrétním případě flexibilní a individuální. Pokud developerovi nenastavíte konkrétní limity, bude stále operovat se záměrem výstavby velkých hal, a to také dělá.

Otázky pro developera

Exprin nepředstavil žádného zájemce ani nikoho, s kým by jednal. Je nutné zjistit důvody, proč by jim tedy předložené přesně dané limity měly vadit. 

Zástupci RM a PV se shodli na vypracování konkrétních otázek, které předložíme developerovi společně. 

Např. z jakého důvodu by byl pro vás výškový limit 9 m omezující? Proč by vám vadilo, kdybychom dali omezení velikosti na maximální hodnotu 6 tis. m2? Proč potřebujete haly o výšce éměř 15 metrů?

Návrh otázek si zástupci PV a RM mailem vymění během příštího týdne (23. – 27.11.) Poté budou konkrétní otázky nejprve představeny na radě města, která se bude konat 1.12.2020.

2.12.2020 budou otázky zaslány firmě Exprin s žádostí o termín odpovědi do 9.12.2020.

Termín dalšího setkání zástupců RM a PV byl stanoven na 10.12.2020 (příp. jiný termín, dle dohody účastníků).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *