Co přineslo jednání petičního výboru s radou města?

Vážení spoluobčané,

oslovuji Vás z pověření Petičního výboru PZ Soběslav a chci Vás informovat o vývoji událostí.

Jistě víte, že jsme zahájili jednání se zástupci Rady města (dále RM). Snažíme se najít shodu na regulativních opatřeních v případě výstavby průmyslové zóny a tím naplnit usnesení zastupitelstva.

Na jednání jsme předložili požadavky na regulativa v pěti oblastech:

  1. Výstavba po etapách

Prioritou pro nás je rozdělit budování celé zóny v čase, aby se rozložilo zatížení s výstavbou spojené. Tak získáme také čas pro řešení případných negativních vlivů, které bychom mohli před výstavbou další části omezit. Jsem rád, že v tomto bodě došlo k obecné shodě se zástupci RM, naše názory se zatím liší pouze v parametrech této etapizace. My požadujeme etapy o velikosti přibližně ¼ původně prezentovaného záměru.

  1. Výška objektů

Navrhujeme omezení výšky jednotlivých objektů na max. 9 m. V tomto bodě jsme dohodu se zástupci RM zatím nenašli a čekáme na posudek krajinného rázu.

  1. Regulace zastavěné plochy

Shodli jsme se se zástupci RM, že poměr zastavěné plochy (včetně zpevněných ploch a komunikací) k ostatním plochám bude 60/40. Zatím bohužel není shoda na našem dalším požadavku, který se týká maximální zastavěné plochy jednotlivých budov. My navrhujeme limit 6000 m2 pro každou budovu.

  1. Dopravní řešení

Navrhujeme podmínku pro developera, aby všechna vozidla jedoucí do zóny, parkovala uvnitř areálu. To znamená nutnost vybudování dostatečných parkovacích stání a minimalizace parkování vozidel jinde po městě (tzv. “na divoko”). V tomto bodě jsme se se zástupci RM bez problémů shodli.

  1. Účel využití

Opět mohu konstatovat, že došlo k dohodě nad našimi požadavky. Nechceme v této oblasti výrobu elektřiny formou větrných elektráren, fotovoltaických parků ani bioplynových stanic. Výroba elektřiny bude možná pouze na střechách objektů a jenom pro vlastní spotřebu. Dohodli jsme se také, že chceme výrobní firmy a budoucí provozovatele v průmyslové zóně znát ještě před zahájením územního řízení.

Omlouvám se za spoustu technických informací a popisků, bez nich však bohužel stanovit závazná regulativa nejde. Nad rámec těchto regulativ došlo ještě k jedné podstatné dohodě. Výstavba průmyslové zóny bude zahájena až v okamžiku, kdy bude zajištěna bezpečná komunikace mezi Soběslaví a Chlebovem pro pěší a cyklisty.

Závěrem mi dovolte osobní postřeh. Jednání nejsou jednoduchá. Nechceme uzavřít prostor pro jakoukoli výstavbu ani nechceme bránit rozvoji města. Zároveň ale také nechceme, aby došlo ke zhoršení kvality života obyvatel a zničení krajiny. Jsem rád, že i na tomto závěru se se zástupci RM shodneme. Věřím, že výsledky našich jednání budeme moci prezentovat na příštím zasedání zastupitelstva a že je RM použije při jednání s developerem.

Z pověření Petičního výboru

Zdeněk Rux

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *